КОМПАНИЯ

Аква Дизайн Студио ЕООД е компания специализирана във ВиК проектирането, основана е през 2014 г. с амбицията да осигури на своите клиенти висококачествени услуги в проектирането на вътрешни и външни ВиК мрежи, съоръжения, пожарогасителни инсталации, помпени станции, поливни системи.

Понастоящем компанията се представлява и управлява от инж. Петър Петров, който е дипломиран инженер от Университета по Архитектура Строителство и Геодезия, София.

Усилията на екипа на Аква Дизайн Студио ЕООД са насочени към предлагане на проектански услуги, които да гарантират осъществяването на възложените проекти, в срок и в съответствие с най-новите тенденции, посредством прилагането на технологии, материали и подход към работата, които се основават на задълбочени изследвания, вариантни анализи и информирани експертни решения.

ДЕЙНОСТ

Нашата дейност обхваща всички аспекти на ВиК проектирането:

 • Жилищни сгради
 • Административни сгради
 • Производствени сгради
 • Многофункционални сгради
 • Училища и детски градини
 • Паркове
 • Стадиони
 • Външни ВиК мрежи и съоръжения
 • Балансирана градска среда
 • Спринклерни инсталации
 • Помпени станции
 • Консултации
 • Експертни оценки
 • Строителен надзор

ЕКИП

Всички проектанти притежават пълна проектантска правоспособност, обширни познания и опит в областта на инвестиционното проектиране, както и опит в прилагането на изискванията на всички действащи наредби и нормативи в страната. Екипа ни е сплотен и отлично сработен, което е допълнителна гаранция за бързото и качествено завършване на всяка възложена задача.

Прецизността при разработването на проектите в последните години, както и точната съгласуваност между отделните специалности наложи използването на Revit. Всички проектанти, част от екипа, владеят програмата на необходимото работно ниво.

Екипа се е доказал с успешно завършени над 250 проекта в рамките на последните 6 години, малка част от които можете да разгледате в сайта.

Aqua Design Studio Ltd.