Сградата на Техническия блок се състои от две конструктивно свързани тела – ниско и високо, чиято форма и размери се определя от основните им функции. Тя е самостоятелна сграда в рамките на летищен комплекс в гр. Варна, а съоръженията й осигуряват и контролират организацията на въздушното движение от страна на ДП РВД в региона на североизточна България. Сградата е пететажна със сутерен. Конструкцията и е – от подземен до четвърти етаж включително е стоманобетонна; пети етаж (Работно място „ Кула”) – стоманена конструкция.

Проектът имаше за цел пълната реконструкция на сградната ВиК инсталация, както и подмяна на канализационен участък от площадковата каналиация – от сградата до първата външна РШ.