Питейно-битово водоснабдяванe и отводняване на четири броя фонтанки; осигуряване на изводи за бъдещо водоснабдяване и отводняване на три броя преместваеми обекти; противопожарно водоснабдяване; отводняване, захранване и източване на водна площ; захранване на сух фонтан; допълване с вода на четири броя резервоари за нуждите на поливната система.

За подържане на водната площ в добро функционалнo състояние и за да не се влоши качеството на водата е предвидено монтирането на система за опресняване на водата. Предвиден е фонтанен аератор, създаващ непрестанен поток в езерото, с цел регулиране температурата на отделните слоеве и от особена важност – подаване на достатъчно количество кислород във водата, за да благоприятства развъждането на аеробни микроорганизми, предпазващи от загниване и развитие на алгии и планктон.