Два броя жилищни сгради с офиси и подземни гаражи в УПИ IX-151,590,591, кв.5, м.“ Младост-2″, по плана на гр. София.